Käitumisraskused koolis | Pille Õis koolitused

Koolitused

Käitumisraskuste koolitus koolidele ja lasteaedadele

Käitumisraskused on mõiste, mis kirjeldab olulist kõrvalekallet tavapärasest käitumisest, mida võiks oodata samaealistelt lastelt samades tingimustes. 

Asjakohane ei ole käitumisprobleeme eirata (küll ta sellest välja kasvab…), sest käitumisprobleemid kipuvad enamasti eskaleeruma, kui neile tähelepanu ei pöörata. 

Lugemisraskuste korral ei eeldata, et laps õpib lugemise selgeks „seina ääres seistes“. Käitumisraskuste korral arvatakse sageli, et lapsed parandavad oma käitumist, kui nad mõneks ajaks  seina äärde seisma panna. 

Kui käitumisoskused jätavad soovida, kasutavad täiskasvanud karistamist või kättemaksu, et käitumist “ohjeldada”. Niisugune moraalitsev ja kohut mõistev vaatenurk laste käitumisele eeldab lastelt tublidust ja arusaamist, mida käitumisprobleemidega õpilastel pole. 

Käitumisraskuste koolitusel keskendun sellele, kuidas toetada käitumisraskustega õpilaste enesekontrollioskuste arengut ja suurendada kuuluvustunnet. Kuidas tugevdada nende enesehinnangut ja kujundada positiivne sisekõne. 

Õpiraskuste koolitus koolidele ja lasteaedadele

Õpiraskuste ühise nimetaja taga on nii lugemis-, kirjutamis- kui ka arvutamisraskus.

On väga oluline märgata lapse arengu erisusi ja probleeme võimalikult varakult. 

Sellele aitab kaasa erinevate erivajaduste parem tundmine, et leida lapse arengu ja õppimise toetamiseks kõige kiiremini õige lähenemine.

Oluline on planeerida oma õpetamine lähtuvalt sellest, keda me õpetame.

Õpiraskustega õpilastel on raskusi tähelepanu hoidmisega ja emotsionaalseid probleeme. Erinevalt käitumisraskustest pole õpiraskused alati nii nähtavad ja neid lapsi võidakse pidada laiskadeks või imelikeks. Nad peavad edu saavutamiseks rohkem pingutama, nad saavad rohkem negatiivset tagasisidet. Selle tõttu kogevad nad rohkem viha, stressi ja väärtusetuse tunnet. 

Õpiraskuste koolitusel keskendun sellele, kuidas toetada õpiraskustega õpilast, et säiliks huvi õppimise vastu.

Kaasava hariduse praktiline korraldus

Õpetamine kaasavas klassiruumis seab õpetaja ette mitmeid väljakutseid. Edukalt toime tulemiseks on vaja tundma õppida iga oma õpilast, vajadusel kohandada keskkonna füüsilisi ja sotsiaalseid tegureid ning teha koostööd nii tugispetsialistide, abistava personali kui ka lapsevanematega. Raskuste ületamisel areneb õpetaja ise ning ühtlasi annab oma panuse sallivama ühiskonna kujunemiseks.

Kool ja koolipidaja vastutavad selle eest, et haridusliku erivajadusega õpilase õppimine tavakoolis ei takistaks teiste õpilaste õigust saada kvaliteetset haridust. Selleks peavad nii HEV õpilane kui ka kooli personal saama vajalikku tuge.

Koolitusel räägin, missugused on praktilised võimalused kaasava hariduse rakendamiseks.

Showing the single result

KONTAKT

KORRITA KOOLITUSED OÜ
Reg nr 16819133
pille@korrita.ee

TEENUSED

Koolitused